Tepelná čerpadla


Něco o čerpadlech, jejich výhody a další.

create Něco o čerpadlech


thumb_up Využití tepla ze sluneční energie

1. Nezávislost na cenách energií. S tepelným čerpadlem budete nezávislí na stále stoupající cenách energií. Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně. Budete totiž zdarma čerpat teplo rovnou z přírody.
2. Ekonomické vytápění domu. Tepelné čerpadlo ušetří až osmdesát procent nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.
3. Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost. Každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro celou domácnost.
4. Velmi krátká doba návratnosti investice. Provoz tepelného čerpadla! Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 až 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění.
5. Zcela naprosto ekologický provoz. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotenciální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.
6. Velmi komfortní vytápění. Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete například ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.
7. Bezpečný provoz. Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení ani otrava oxidem uhelnatým.

info_outline Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla pracují na principu stejném, jako obyčejné chladničky. Ta odebírá teplo potravinám, chladí, a v zadní části lednice topí. Na rozdíl od chladničky však čerpadlo pracuje v obráceném smyslu, totiž venku si teplo odebírá, chladí a vevnitř v domě pomocí radiátorů nebo podlahového topení vytápí. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí, neboli stlačením, a expanzí takzvaným uvolněním. Tak se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.

autorenew Funkce tepelného čerpadla

Níže popsané tepelné čerpadlo je elektrospotřebič o parametrech 380V a 50Hz a skládá se ze čtyř základních částí. Výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzivního ventilu. Tyto části jsou samozřejmě propojeny trubicovým vedením. Pojďme si nyní trochu přiblížit jeho funkci. U procesu získávání tepla, tepelnými čerpadly typu vzduch/voda, je při nízkých teplotách odebíráno teplo pracovní látkou, přesněji ekologickým R407 C nebo propanem. Tyto látky jsou vybrány proto, že mají nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje, jako půda, vzduch nebo voda, vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně pracovní látka vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn poté vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu tlak a teplota snížena a celý proces se následně opakuje.

help_outline Kdy pořídit tepelné čerpadlo

Vytápění domů tepelným čerpadlem patří dnes k nejlevnějším způsobům z hlediska provozních nákladů, ovšem z hlediska nákladů pořizovacích, k nejdražším. V rámci programu "Zelená úsporám" lze však získat dotaci na tepelné čerpadlo ve výši 50 až 75 tisíc korun, což počáteční investici výrazně sníží. Pořízení tepelného čerpadla V zásadě platí, že čím výkonnější tepelné čerpadlo, tím je finanční investice na jednotku výkonu nižší. To je důležité především ve vztahu k tepelným ztrátám objektu. Obecně platí, že takzvaných "nízkoenergetických" domech nebo dokonce "pasivních" domech se instalace tepelného čerpadla vůbec nevplatí, protože ušetřené náklady na vytápění jsou z pořizovací cenou tepelného čerpadla prakticky zanedbatelné. Tento ekonomický pohled ve většině případů převažuje nad ekologickými efekty tepelných čerpadel u těchto objektů. Při těchto úvahách vycházejme z předpokladu, že takovéto běžné domy mají tepelné ztráty v úrovni do 5-ti až 6-ti kW. Rozsáhlejší objekty, jejichž tepelné ztráty jsou již vyšší, řádově 8 a výše kW, se celá ekonomika bude měnit, zvláště pak, přihlédneme-li k tomu, že se tepelným čerpadlem bude ohřívat užitková nebo bazénová voda. Tepelné čerpadlo pro rodinné domy Standardně řešené normované rodinné domy, kde je lépe věnovat zvýšenou pozornost snížení spotřeby tepelné energie si tepelné čerpadlo jistě zaslouží, přičemž jeho výkon se zpravidla volí lehce poddimenzovaný ve vztahu k tepelným ztrátám. Na rozdíl od standardně navrhovaných kotlů na běžná paliva, které se předimenzovávají, kvůli jejich vazbě cena/výkon. U tepelných čerpadel je tento rozdíl v ceně významný. Z pravidla se volí tak, aby svým výkonem pokryla spotřebu tepla v objektu, při venkovních teplotách v rozsahu od -2 do -5°C. Při nižších teplotách vypomáhá přihřát topnou vodu tepelnému čerpadlu doplňkový tepelný zdroj, kterým většinou bývá elektrická patrona nebo kotel. Připomeňme si však, že takto chladných dnů v roce u nás příliš nebývá. Starší objekty bývají méně tepelně a technicky vybaveny proti únikům tepla než dnešní novostavby a to se velmi projevuje na jejich spotřebě energie pro vytápění. Takovéto domy pak mají tepelné ztráty až 15 kW. Zde má tepelné čerpadlo velký význam pro celkové snížení nákladů na vytápění. Majitel takovéhoto domu však stojí před rozhodnutím, zda-li se rozhodne pro tepelné čerpadlo, nebo raději svůj dům zateplí. Zde se názory velmi různí. Někdo tvrdí zateplit, jiní preferují tepelné čerpadlo. Obě tyto varianty však mají jeden společný jmenovatel, a to pořizovací cenu.

Kontakt


account_box keyboard_arrow_right Miloslav Čemus

business keyboard_arrow_right Jaroslava Haška 1065

Brandýs nad Labem, 250 01

call keyboard_arrow_right 602 622 843

email keyboard_arrow_right instal.cemus@razdva.cz

IČO keyboard_arrow_right 458 80 808

DIČ keyboard_arrow_right CZ7507291044