wb_sunny Solární systémy


Zde se dozvíte něco o solárních systémech a jeho podmínky

help_outline Co je solární kolektor?

Sluneční energii je možno přeměnit na energii tepelnou. K tomu slouží fototermické zařízení v podobě solárního kolektoru. Sluneční paprsky se zachycují na jeho absorpční ploše a mění se na teplo, které se odvádí potrubním systémem naplněným teplonosným médiem do výměníku tepla.

repeat Využití tepla ze sluneční energie

keyboard_arrow_right příprava teplé užitkové vody, solární systém pokryje až 70% roční spotřeby energie

keyboard_arrow_right přitápění budov, solární systém pokryje až 30% roční spotřeby energie

keyboard_arrow_right ohřev vody v bazénech

thumb_up Požadavky, Podmínky a

 předpoklady solárního

 systému

keyboard_arrow_right Pro umístění kolektorového pole je třeba plochu otevřenou k jihu (střecha rovná nebo šikmá, terasa, fasáda, volný terén atd.)

keyboard_arrow_right Orientace absorpční plochou k jihu, odchylka od jižního směru do 30° způsobuje zanedbatelné ztráty (do 5%)

keyboard_arrow_right Úhel sklonu od vodorovné roviny se volí podle období využití: léto 30°, zima 60°, celoroční využití 45°

keyboard_arrow_right Kolektory a absorbéry slouží k získávání tepelné energie, ne k její akumulaci, proto systémy musí být vybaveny zařízeními pro akumulaci (zásobníky TUV, bazény akumulační nádrže topné vody, konstrukce podlahového topení)

keyboard_arrow_right Víceokruhové solární systémy kombinující využití ohřev
TUV - přitápění - ohřev bazénu jsou nejefektivnější

Kontakt


account_box keyboard_arrow_right Miloslav Čemus

business keyboard_arrow_right Jaroslava Haška 1065

Brandýs nad Labem, 250 01

call keyboard_arrow_right 602 622 843

email keyboard_arrow_right instal.cemus@razdva.cz

IČO keyboard_arrow_right 458 80 808

DIČ keyboard_arrow_right CZ7507291044